Aplink mokyklą...

images/stories/joomrotator/Fasadas2016.jpg
images/stories/joomrotator/krepsiniokors.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziema2ss.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziemass.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas4kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas5kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas6kors.jpg

Temos

Print
PDF

LOPŠELIO GRUPĖS TEMŲ SĄRAŠAS  2018-2019 M. M.

UGDYMO TURINIO GAIRĖS

 

LOPŠELIO GRUPĖ

LAIKAS

TEMOS,  KŪRYBINIAI PROJEKTAI

SRITIS

RUGSĖJIS

1-2 SAVAITĖ

,,LABAS, DARŽELI‘‘

Savireguliacija ir savikontrolė.

Kasdienio gyvenimo įgūdžiai.

Santykiai su bendraamžiais.      

RUGSĖJIS

3-4 SAVAITĖ

,,MANO GRUPĖ‘‘

Kasdienio gyvenimo įgūdžiai.

Santykiai su suaugusiais.

Sakytinė kalba

SPALIS

1-2 SAVAITĖ

,,RUDENĖLIS KLONIAIS SKUBA‘‘

INTEGRUOTAS PROJEKTAS ,,GREITESNI UŽ VĖJĄ‘‘. AKCIJA ,,SVEIKATINGUMO SAVAITĖ‘‘

Aplinkos pažinimas.

Fizinis aktyvumas.

Sakytinė kalba.

SPALIS

3-4 SAVAITĖ

,,RUDENS GĖRYBĖS‘‘

SVEIKOS MITYBOS TRIMESTRAS

Tyrinėjimas

Kasdienio gyvenimo įgūdžiai.

Meninė raiška.

LAPKRITIS

1-2 SAVAITĖ

,,MANO ŽAISLAS‘‘

ŠIAURĖS ŠALIŲ BIBLIOTEKŲ SAVAITĖ

SUSITIKIMAS SU SOC. PARTNERIAIS

Problemų sprendimas.

Fizinis aktyvumas.

Emocijų suvokimas ir raiška.

LAPKRITIS

3-4 SAVAITĖ

PROJEKTAS

,,SEKU, SEKU PASAKĄ‘‘

IŠVYKA

Sakytinė kalba.

Santykiai su suaugusiais.

Meninė raiška.

GRUODIS

1-2 SAVAITĖ

,,ŽIEMA ŽIEMUŽĖ SNAIGĖM KRINTA‘‘

Fizinis aktyvumas.

Tyrinėjimas.

Meninė raiška.

GRUODIS

3-4 SAVAITĖ

INTEGRUOTAS PROJEKTAS ,,PO SNIEGU MIEGA PASAKA VAIKU‘‘

Meninė raiška.

Estetinis suvokimas.

Santykiai su bendraamžiais.                     

SAUSIS

1-2 SAVAITĖ

,,DRABUŽĖLIŲ PILNA SPINTA‘‘

Aplinkos pažinimas.

Kasdienio gyvenimo įgūdžiai.

Sakytinė kalba.

SAUSIS

3-4 SAVAITĖ

,,RAIDELĖS PASAKŲ ŠALYJE‘‘. SUSITIKIMAS SU SOC. PARTNERIAIS

MANKŠTA

Rašytinė kalba.

Fizinis aktyvumas.

Santykiai su suaugusiais.

VASARIS

1-2 SAVAITĖ

,, SPALVOTAS PASAULIS‘‘

,,MANO GIMTINĖ LIETUVA‘‘

ĮSTAIGOS MENINIO SKAITYMO KONKURSAS

Skaičiavimas ir matavimas.

Savivoka ir savigarba.

Meninė raiška.

VASARIS

3-4 SAVAITĖ

,,ŪKININKO KIEMAS‘‘

ĮSTAIGOS MENINIO SKAITYMO KONKURSAS

Aplinkos pažinimas.

Sakytinė kalba.

Estetinis suvokimas.

KOVAS

1-2 SAVAITĖ

,,AŠ GALIU SUSKAIČIUOTI‘‘

UŽGAVĖNĖS SU SOC. PARTNERIAIS

VANDENS DIENA

Skaičiavimas ir matavimas.

Meninė raiška.

Fizinis aktyvumas.

KOVAS

3-4 SAVAITĖ

,,MANO KŪNAS‘‘

Savivoka ir savigarba.

Problemų sprendimas.

Kasdienio gyvenimo įgūdžiai.

BALANDIS

1-2 SAVAITĖ

,,ŠEIMOJE AŠ SAUGUS IR MYLIMAS‘‘

Santykiai su suaugusiais.

Problemų sprendimas.

Savivoka ir savigarba.

BALANDIS

3-4 SAVAITĖ

,,TU, MAMYTE, MAN VIENA‘

INTEGRUOTAS PROJEKTAS ,,KŪRYBINĖS PARTNERYSTĖS‘‘

Emocijų suvokimas ir raiška.

Meninė raiška.

Santykiai su suaugusiais.

GEGUŽĖ

1-2 SAVAITĖ

‚‘PIENIŲ TAKELIAIS‘‘

IŠVYKA

Tyrinėjimas.

Santykiai su bendraamžiais.

Meninė raiška.

Sakytinė kalba.

GEGUŽĖ

3-4 SAVAITĖ

AČIŪ VAIKYSTEI‘‘

MOKYKLOS JUBILIEJUS

Estetinis suvokimas.

Fizinis aktyvumas.

Emocijų suvokimas ir raiška.

Meninė raiška.


JAUNIOSIOS VIDURINIOSIOS GRUPĖS 2018-2019 M. M. UGDYMO TEMOS

MĖNUO

TEMA

SRYTYS

RUGSĖJIS

I-II savaitė

,,Sudie vasarėle. Aš naujų draugų būry“

Santykiai su bendraamžiais (7)

Savivoka ir savigarba (5)

Meninė raiška (12)

III savaitė

,,Aš pažįstu medelį, krūmelį, gėlytę“

Aplinkos pažinimo (10)

Tyrinėjimas (15)

Sakytinė kalba (8)

IV savaitė

,,Rudenėlis ir jo turtai“

Aplinkos pažinimas (10)

Fizinis aktyvumas (2)

Meninė raiška (12)

SPALIS

I savaitė

,,Greitesni už vėją“ (projektinė savaitė)

Fizinis aktyvumas (2)

Santykiai su bendraamžiais (7)

Skaičiavimas ir matavimas (11)

II savaitė

,,Kas miškelyje gyvena?“ (miško žvėreliai)

Aplinkos pažinimas (10)

Sakytinė kalba (8)

Fizinis aktyvumas (2)

III-IV savaitė

,,Spalvos ir spalviukai“

Aplinkos pažinimas (10)

Estetinis suvokimas (13)

Tyrinėjimas (15)

LAPKRITIS

I savaitė

,,Tvarkingi rūbeliai –gražūs vaikeliai“

Kasdienio gyvenimo įgūdžiai (1)

Estetinis suvokimas (13)

Fizinis aktyvumas (2)

II savaitė

,,Svečiuose pasaka. Šiaurės šalių bibliotekų savaitė. Tema ,,Herojai šiaurės šalyse“

Sakytinė kalba (8)

Iniciatyvumas ir atkalumas (14)

Emocinis suvokimas (13)

III savaitė

,,Informaciniai ženklai“

Sakytinė kalba (8)

Aplinkos pažinimas (10)

Rašytinė kalba (9)

IV savaitė

,, Gyvūnijos pasaulyje“ (kitų šalių gyvūnai)

Aplinkos pažinimas (10)

Tyrinėjimas (15)

Iniciatyvumas ir aktyvumas (14)

GRUODIS

I savaitė

,,Sveika žiemuže“

Tyrinėjimas (15)

Skaičiavimas ir matavimas (11)

Sakytinė kalba (8)

II savaitė

,,Aš nepaprastas ir įdomus“

Savivoka ir savigarba (5)

Kasdienio gyvenimo įgūdžiai (1)

Fizinis aktyvumas (2)

III-IV savaitė

,,Po sniegu miega pasaka vaikų“ (projektinė savaitė)

Meninė raiška (12)

Kūrybiškumas (17)

Santykiai su suaugusiais (6)

SAUSIS

I savaitė

,,Knyga raidžių namai“

Rašytinė kalba (9)

Savireguliacija ir savikontrolė (4)

Sakytinė kalba (8)

II savaitė

,, Žiemos pramogos“

Tyrinėjimas (15)

Emocijų suvokimas ir raiška (3)

Fizinis aktyvumas (2)

III savaitė

,, Mirksi trys akelės“ (priešgaisrinė

Saugos programa. Saugus elgesys gatvėje.)

Problemų sprendimas (16)

Skaičiavimas ir matavimas (11)

Santykiai su suaugusiais (6)

IV savaitė

,, Ką žmones dirba visą dieną?“

Santykiai su suaugusiais (6)

Fizinis aktyvumas (2)

Sakytinė kalba (8)

VASARIS

I savaitė

,,Žodeliai iš mažų širdelių“

Sakytinė kalba (8)

Kūrybiškumas (17)

Aplinkos pažinimas (10)

II savaitė

,,Tegul juokiasi dantukai“

Kasdienio gyvenimo įgūdžiai (1)

Savivoka ir savigarba (5)

Skaičiavimas ir matavimas (11)

III-IV savaitė

,,Įdomieji skaičiai“

Iniciatyvumas ir atkaklumas (14)

Skaičiavimas ir matavimas (11)

Fizinis aktyvumas (2)

KOVAS

I savaitė

,,Pavasario balsais dalinkimės su visais“

Aplinkos pažinimas (10)

Sakytinė kalba (8)

Tyrinėjimas (15)

II savaitė

,,Lašelio kelionė“

Problemų sprendimas (16)

Kasdienio gyvenimo įgūdžiai (1)

Tyrinėjimas (15)

III-IV savaitė

,,Mūsų širdžių šiluma“ (beglobiai gyvūnai, augintiniai )

Problemų sprendimas (16)

Aplinkos pažinimas (10)

Sakytinė kalba (8)

BALANDIS

I savaitė

,,Mus supantys pavojai“ (vaistai, cheminės medžiagos, svaigalai. Civilinės saugos programa)

Problemų sprendimas (16)

Rašytinė kalba (9)

Kasdienio gyvenimo įgūdžiai (1)

II savaitė

,, Rid rid margi margučiai“

Estetinis suvokimas (13)

Aplinkos pažinimas (10)

Fizinis aktyvumas (2)

III savaitė

,, Jausmų pasaulis“

Emocijų suvokimas ir raiška (3)

Savireguliacija ir savikontrolė (4)

Santykiai su bendraamžiais (7)

IV savaitė

,,Judrūs vaikai-gamtos draugai“ (gamtos saugojimo tema )

Problemų sprendimas (16)

Skaičiavimas ir matavimas (11)

Tyrinėjimas (15)

GEGUŽĖ

I savaitė

,,Mano akelių šviesa“ (motinos diena)

Santykiai su suaugusiais (6)

Emocijų suvokimas ir raiška (3)

Sakytinė kalba (8)

II savaitė

,, Mano šeima“ (šeimos mėnuo, projektinė savaitė)

Savivoka ir savigarba (5)

Santykiai su suaugusiais (6)

Santykiai su bendraamžiais (7)

IV savaitė

,,Aš sportuoju ir žaidžiu“

Iniciatyvumas ir atkaklumas (14)

Fizinis aktyvumas (2)

Tyrinėjimas (15)PASTABA: Kūrybiškumas (17), mokėjimas mokytis (18), meninė raiška (12) lavinami prie kiekvienos temos.