Aplink mokyklą...

images/stories/joomrotator/Fasadas2016.jpg
images/stories/joomrotator/krepsiniokors.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziema2ss.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziemass.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas4kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas5kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas6kors.jpg
Print
PDF

Mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

Mokyklos švietimo veiklos rūšys:

1. Pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
2. Kitos veiklos rūšys:
2.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10,
2.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20,
2.3. pradinis ugdymas, kodas 85.20;
2.4. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
2.5. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
2.6. kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;
2.7. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

1. Kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
2. Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;
3. Bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;
4. Muziejų veikla, kodas 91.02;
5. Sporto įrenginių eksploatavimas, kodas 93.11;
6. Sporto klubų veikla, kodas 93.12;
7. Nuosavo ar nuomojamojo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
8. Kitas keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39;
9. Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla, kodas 55.20;
10. Vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
11. Kita apgyvendinimo veikla, kodas 55.90;
12. Vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91.
13. Posėdžių ir verslo renginių organizavimas, kodas 82.30;
14. Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas 90.0;
15. Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.1;
16. Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29;
17. Įstaigos mašinų ir įrenginių, įskaitant kompiuterius, nuoma, kodas 77.33;
18. Spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos, kodas 18.1;
19. Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla,
kodas 88.99;
20.20. kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla, kodas 62.09;
20.21. sporto įrenginių, aikštynų nuoma, kodas 77.21.40;
20.22. sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93;
20.23. kita sportinė veikla, kodas 93.19;
20.24. ekskursijų organizatorių veikla, kodas 79.12.