Aplink mokyklą...

images/stories/joomrotator/Fasadas2016.jpg
images/stories/joomrotator/krepsiniokors.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziema2ss.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziemass.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas4kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas5kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas6kors.jpg
Print
PDF

1-4 kl. mokiniams pažintinei kultūrinei veiklai skiriama:

Veikla

Laikas

Paskirtis

Atsakingas

Integruotas projektas “Sveika, mokykla”

Rugsėjo 2-oji

Kultūrinė, kūrybinė, meninė

I ir X kl. vadovai

Integruotas projektas „Rudens spalvos“

Spalio I sav.

Karjeros planavimo, savęs pažinimo

III kl.

Šiaurės šalių literatūros savaitė

Lapkričio II sav.

Kultūrinė, kūrybinį, meninė

II kl.

Integruotas projektas „Kalėdinės dirbtuvės”

Gruodžio III sav.

Kultūrinė, meninė, praktinė, integruojama etninės kultūros ugdymo programa

IV kl.

Meninio skaitymo konkursas

Sausio IV sav.

Kūrybinė, meninė

IV kl.

Pilietiškumo iniciatyvos Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti

 

Vasario III sav.

Kūrybinė, praktinė, vertybinių nuostatų ugdymo

I kl.

Integruotas projektas „Lietuva-mano gimtinė“

Kovo III sav.

Kultūrinė, meninė

III kl.

„Kūrybinės partnerystės“

Balandžio II sav.

Pažintinė, kūrybinė, praktinė, karjeros planavimo veikla, integruojama etninės kultūros ugdymo programa, verslumo ugdymas.

I kl.

„Šokių karai“

Gegužės III sav.

Kūrybinė, sportinė, praktinė, prevencinė

Neformaliojo vaikų švietimo vadovai

Mokslo metų užbaigimo šventė, skirta vaikų gynimo dienai „Vartai į vasarą“

Birželio I sav.

Bendrųjų kompetencijų ugdymas

I ir IV kl.

dienos skirtos klasių vadovų pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei veiklai „Iš praeities į ateitį“

(12 val. mokinių atostogų metu konvertuojama į 2 ugdymo dienas)

2 d. per m.m.

 

Bendrųjų kompetencijų ugdymas, bendruomenės telkimas

I – IV kl.

5-10 kl. mokiniams pažintinei kultūrinei veiklai skiriama 13 ugdymo dienų:

Veikla

Laikas

Paskirtis

Atsakingas

Integruotas projektas “Sveika, mokykla”

Rugsėjo 2- oji

Kultūrinė, kūrybinė, meninė

I ir X kl. vadovai

Integruotas projektas „Rudens spalvos“

Spalio I sav.

Karjeros planavimo, savęs pažinimo

X kl.

Helovino naktis

(1 ugdymo diena po pamokų)

Spalio IV sav.

Kultūrinė, meninė, praktinė

V kl., Mokinių savivalda

Šiaurės šalių literatūros savaitė / „Romansų vakaras“

Lapkričio II sav.

Kultūrinė, kūrybinį, meninė

VI kl., bibliotekininkas, užsienio kalbų mokytojai

Integruotas projektas „Kalėdinės dirbtuvės”

(1 ugdymo diena po pamokų)

Gruodžio III sav.

Kultūrinė, meninė, praktinė, integruojama etninės kultūros ugdymo programa

VIII kl.

Meninio skaitymo konkursas

Sausio IV sav.

Kūrybinė, meninė

IV kl.

Integruotas projektas „Šimtadienis“

Kovo II sav.

Kultūrinė, meninė, praktinė, karjeros planavimas

VII kl.

Pilietiškumo iniciatyvos Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti

(1 ugdymo diena mokinių atostogų metu)

Vasario 16 d.  

Kūrybinė, praktinė, vertybinių nuostatų ugdymo

Lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos mokytojai

„Kūrybinės partnerystės“

Balandžio II sav.

Pažintinė, kūrybinė, praktinė, karjeros planavimo veikla, integruojama etninės kultūros ugdymo programa, verslumo ugdymas.

VI kl.

„Šokių karai“

Gegužės III sav.

Kūrybinė, sportinė, praktinė, prevencinė

Neformaliojo vaikų švietimo vadovai

Mokslo metų užbaigimo šventė „Vartai į vasarą“

Birželio III sav.

Bendrųjų kompetencijų ugdymas

VIII ir X kl.

dienos skirtos klasių vadovų pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei veiklai „Iš praeities į ateitį“

(12 val. mokinių atostogų metu konvertuojama į 2 ugdymo dienas)

2 d. per m.m.

 

Bendrųjų kompetencijų ugdymas, bendruomenės telkimas

V – X kl.