Aplink mokyklą...

images/stories/joomrotator/Fasadas2016.jpg
images/stories/joomrotator/krepsiniokors.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziema2ss.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziemass.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas4kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas5kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas6kors.jpg
Print
PDF

1- 4 kl. kultūrinė, meninė, pažintinė, kūrybinė, sportinė, socialinė, prevencinė, vertybinių nuostatų ugdymo veikla.

Veikla

Laikas

Paskirtis

Atsakingas

 

Integruotas projektas “Sveika, mokykla”

Rugsėjo mėn.

Kultūrinė, kūrybinė, meninė

I kl.

R. Lapeikienė

Baltų vienybės diena

Rugsėjo 21 d.

Kultūrinė, kūrybinė, meninė

I-IV kl.

Z. Beliakienė

Savivaldos diena „Rudens spalvos“

Spalio 5 d.

Kūrybinė, kultūrinė, meninė, praktinė

 

III kl.

R. Lapeikienė

Z. Beliakienė

Šiaurės šalių bibliotekų savaitė

Lapkričio mėn.

Kultūrinė, kūrybinė, meninė

 

I kl.

R.Lapeikienė

Z. Beliakienė

Meninio skaitymo konkursas

Lapkričio 27 d.

Kūrybinė, meninė

IV kl.

J. Mulokienė, R. Plikšnienė

Adventinė popietė

Gruodžio 7 d.

Kultūrinė, meninė, praktinė

 

S. Balodytė ir A. Januševičiutė

Integruotas projektas „Kalėdų pasaka”

Gruodžio 21 d.

Kultūrinė, meninė, praktinė

 

IV kl. J. Mulokienė

Tautiškumo ir pilietiškumo diena (Vasario 16-osios minėjimas)

Vasario 15 d.

Kūrybinė, praktinė, vertybinių nuostatų ugdymo

I kl. R. Lapeikienė

Integruotas kūrybinis –praktinis projektas “Kūrybinės partnerystės

Balandžio 19 d.

Pažintinė, kūrybinė, praktinė, karjeros planavimo veikla

III kl. Z. Beliakienė

Netradicinio sporto šventė

 

Balandžio mėn.

Kūrybinė, sportinė, praktinė, prevencinė

I. Kubilienė

V. Venckūnas

Motinos dienos minėjimas

Gegužės I sav.

Kūrybinė, sportinė, praktinė, prevencinė

 

S. Balodytė,

Z. Beliakienė

Mokyklos jubiliejus -435

Birželio I sav.

Bendrųjų kompetencijų ugdymas

 

I-IV kl.

Kultūrinė, meninė, pažintinė, kūrybinė, sportinė, praktinė, socialinė, prevencinė, vertybinių nuostatų ugdymo veikla

3 d. per m. m.

.

Pažintinė, kūrybinė, sportinė, praktinė, karjeros planavimas, pažintinės klasių išvykos/ekskursijos/žygiai, edukacinės kelionės – bent dvi dienos (pagal klasių vadovų veiklos planus)

Klasių vadovai

5-10 kl kultūrinė, meninė, pažintinė, kūrybinė, sportinė, socialinė, prevencinė, vertybinių nuostatų ugdymo veikla

Veikla

Klasė

Laikas

Paskirtis

Atsakingas

 

Integruotas projektas “Sveika, mokykla”

V-X

Rugsėjo 1 d.

Pilietiškumo ugdymas

X kl.

Baltų vienybės diena

V-X

Rugsėjo 21 d.

Kultūrinė, meninė, praktinė

Z. Beliakienė

R. Zemlickienė

 

Savivaldos diena

V-X

Spalio 5 d.

Kultūrinė, meninė, praktinė, karjeros planavimas

X kl. A. Navalinskienė

Integruotas projektas „Helovynas“

V-X

Spalio 26 d.

Kultūrinė, meninė, praktinė

V kl. A. Grigienė, R. Bėliakaitė

Meninio skaitymo konkursas

V-X

Lapkričio 27 d.

Kūrybinė, meninė

V. Vaitaitytė, J. Matusevičienė,

R. Plikšnienė

Adventinė popietė

V-X

Gruodžio 7 d.

Kultūrinė, meninė, praktinė

J. Matusevičienė, S. Balodytė,

Z. Beliakienė, A. Januševičiutė

Integruotas projektas „Kalėdų pasaka”

V-X kl.

Gruodžio 21 d.  

Kūrybinė, praktinė, meninė, prevencinė

VIII kl. I. Mizarienė

Tiksliųjų mokslų diena, viktorina „Draugauk su matematika“

V-X

Sausio 21d.

Kultūrinė, pažintinė, meninė, praktinė

VII kl. I. Mizarienė, G. Zlotkienė, A. Paplauskienė

Tautiškumo ir pilietiškumo diena, skirta Vasario 16-ajai

 

V-X

Vasario 15 d.

Kūrybinė, pilietinė, vertybinių nuostatų formavimo

VIII kl. A. Navalinskienė, D. Žiulpaitė

Integruotas projektas „Šimtadienis“

 

IX-X

Kovo 15 d.    

Kultūrinė, meninė, praktinė, karjeros planavimas

IX kl. V. Vaitaitytė

Integruotas kūrybinis –praktinis projektas “Kūrybinės partnerystės ”

V-X

Balandžio 19 d.

Kūrybinė, meninė, praktinė, socialinė, prevencinė

VI kl. A. Grigienė, E. Lapeikis, R. Zemlickienė

Motinos dienos minėjimas

V-X

Gegužės 3d,

Kultūrinė, meninė, praktinė, karjeros planavimas

Z. Beliakienė

S. Balodytė

Socialinių veiklų pristatymas

V-X

Birželio mėn.

Praktinė, socialinė, prevencinė

VII kl. I. Mizarienė, S. Deržinauskienė

Mokyklos jubiliejus

V-X

Birželio I sav.

Kultūrinė, meninė, praktinė

IX kl.

V. Vaitaitytė,

J. Mulokienė,

Z. Beliakienė,

S. Balodytė, A. Januševičiutė,

J. Matusevičienė

V. Greviškienė