Aplink mokyklą...

images/stories/joomrotator/Fasadas2016.jpg
images/stories/joomrotator/krepsiniokors.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziema2ss.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziemass.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas4kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas5kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas6kors.jpg

Pedagogai

Print
PDF

Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos pedagogų sąrašas 2018-2019 m. m.

Eil. Nr.  Vardas Pavardė Kvalifikacinė kategorija, kada suteikta Kokią mokslo įstaigą   baigė  Pareigos 
1 Rūta Bėliakaitė fizikos vyresnioji mokytoja,    2008 12 23 ŠU fizikos mokytoja
2 Sandra Balodytė dorinio ugdymo (tikybos) vyr. mokytojas, 2013 06 18 Kauno aukštesnioji katechetų  mokykla tikybos mokytoja
3 Zita Bėliakėnė

mokytoja, 1995 12 01,  pradinių klasių mokytoja, 2000 12 20

Panevėžio J.Švedo  pedag. muzikos mokykla

muzikos mokytoja
4 Stanislova Deržinauskienė biologijos vyresnioji mokytoja,     2008 12 22 VVPI chemijos mokytoja
5 Audronė Januševičiutė pradinių kl. vyr. mokytoja, 1998 10 12; III vadybinė kategorija, 1999 12 22 ŠPI;  ŠU  etikos mokytoja
6 Vilma Greviškienė rusų kalb. vyr. mokytoja, 1997 12 22, anglų mokytoja metodininkė 2011 06 13 ŠPI, ŠU rusų k., mokytoja
7 Audronė Grigienė   - VVPI, ŠU biologojos mokytoja, socialinė pedagogė
8 Dalia Karosienė vyr. auklėtoja, 2009 Panevėžio J.Švedo  pedag. muzikos mokykla  ikimokyklinio ugdymo mokytoja
9 Auksinija  Križinauskienė - Panevėžio J.Švedo  pedag. muzikos mokykla  muzikos vadovė
10 Ingrida Kubilienė - Kauno medicinos universitetas, ŠU NVŠ vadovė
11 Lina Kučinskaitė auklėtoja, 2002 05 31 Panevėžio J.Švedo  pedag. muzikos mokykla  ikimokyklinio ugdymo mokytoja
12 Regina  Lapeikienė pradinių kl. mokytoja metodininkė, 2011 08 30 ŠPI,  ŠU pradinių klasių anglų k. mokytoja
13 Eimantas Lapeikis  - LŽŪA technologijų mokytojas
14 Jolanta  Matusevičienė lietuvių k. vyr.mokytoja,     2015 06 23 Vilniaus Pedagoginis universitetas lietuvių kalbos mokytoja
16 Irena Mizarienė matematikos vyresnioji mokytoja, 2004 01 16 VVPI matematikos mokytoja
17 Jolanta  Mulokienė pradinių kl. vyr. mokytoja,  2002 03 05 ŠPI  pradinių klasių mokytoja
18 Audronė Navalinskienė  - VVPI istorijos mokytoja
19 Asta Paplauskienė  - ŠU, ŠU informacinių technologijų mokytoja
20 Vita Pilkauskienė  - Panevėžio J.Švedo  pedag. muzikos mokykla  ikimokyklinio ugdymo mokytoja
21 Danutė Sudeikytė  - Šiaulių aukštesnioji medicinos mokykla ikimokyklinio ugdymo mokytoja
22 Rasa Plikšnienė anglų k. vyr. mokytoja,        2016 09 01 ŠU, ŠU anglų kalbos mokytoja
24 Danguolė Ungliskienė vyresnioji logopedė, 1997 11 10 Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas logopedė
25 Vaida Vaitaitytė lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja, 2014 12 30 Vabalninko ŽŪT, ŠU, LEU lietuvių kalbos mokytoja 
26 Vilius Venckūnas kūno kultūros vyr. mokytojas,   2009 09 01 VVPI kūno kultūros mokytojas
27 Rima Zemlickienė  - ŠU dailės, technologijų mokytoja
28 Giedrė Zlotkienė matematikos vyresnioji mokytoja, 1997 06 02 Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas matematikos mokytoja
29 Dalia Žiulpaitė rusų kalbos vyresnioji mokytoja, 2015 06 23 Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas geografijos mokytoja