Aplink mokyklą...

images/stories/joomrotator/Fasadas2016.jpg
images/stories/joomrotator/krepsiniokors.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziema2ss.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziemass.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas4kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas5kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas6kors.jpg
Print
PDF
ATESTACIJOS komisijoje
Edita Timukienė, mokyklos direktorė, atestacijos komisijos pirmininkė
Regina Lapeikienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
Dalia Karosienė, ikimokyklinio skyriaus vyresnioji auklėtoja
Vaida Vaitaytytė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Marijonas Nemanis, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiais specialistas

BIRŽŲ R. NEMUNĖLIO RADVILIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS PROGRAMA 2019 – 2021 METAMS

Eil. nr.

Mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto vardas ir pavardė

Išsilavinimas ir kvalifikacija

Mokomasis dalykas (pareigybė)

Turima
kvalifikacinė kategorijoja
Kvalifikacinės kategorijos
įgijimo data

Siekiama kvalifikacinė kategorijoje

Atestacijos
data

Mokymo įstaiga

Kvalifikacija/specialybė

1.
2.