Aplink mokyklą...

images/stories/joomrotator/Fasadas2016.jpg
images/stories/joomrotator/krepsiniokors.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziema2ss.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziemass.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas4kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas5kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas6kors.jpg

Bibliotekos tvarkos taisyklės

Print
PDF
1. SKAITYTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
1.1. Skaitytojai turi teisę:
1.1.1. gauti iš bibliotekos fondo spaudinius ir kitus dokumentus laikinam naudojimui į namus ar į skaityklą;
1.1.2. gauti išsamią informaciją apie bibliotekos fondą ir jos teikiamas paslaugas;
1.1.3. pateikti užklausą žodžiu, raštu;
1.1.4. lankytis bibliotekoje rengiamose parodose ir kituose renginiuose;
1.1.5. pareikšti savo nuomonę apie bibliotekos darbą ir jos teikiamas paslaugas;
1.1.6. prašyti pratęsti spaudinių ir kitų dokumentų grąžinimo terminą.
1.2 Skaitytojas privalo:
1.2.1. tausoti ir saugoti bibliotekos spaudinius ir kitus dokumentus, negadinti bibliotekos inventoriaus;
1.2.2. gautą knygą peržiūrėti ir apie pastebėtus trūkumus (spaudos defektus, išplėštus lapus ir pan.) pranešti bibliotekininkui,;
1.2.3. neišnešti spaudinių ir kitų dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei spaudiniai ir kiti dokumentai neįrašyti į skaitytojo formuliarą;
1.2.4. išsinešti spaudinius į namus galima tik leidus bibliotekos darbuotojui;
1.2.5. nustatytu laiku grąžinti paimtus spaudinius ir kitus dokumentus arba pratęsti naudojimosi jais terminą, jeigu jų nepageidauja kiti skaitytojai;
1.2.6. neardyti katalogų ir kartotekų, nekeisti bibliotekos fondų išdėstymo tvarkos;
1.2.7. pasikeitus asmens dokumentų duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ar pan.), nedelsiant informuoti biblioteką;
1.2.8 bibliotekos patalpose netriukšmauti, netrukdyti dirbti bibliotekininkams ir kitiems skaitytojams.
1.3 Skaitytojo atsakomybė:
1.3.1 praradęs ar nepataisomai sugadinęs spaudinį ar kitą dokumentą, skaitytojas privalo jį pakeisti tokiu pat arba bibliotekos pripažintu lygiaverčiu, arba atlyginti jo rinkos kainą (šiuo atveju kainą nustato kiekvienais mokslo metais sudaroma komisija);
1.3.2 pabaigęs mokyklą ar dėl kitų priežasčių nutraukęs mokymąsi, moksleivis privalo atsiskaityti su biblioteka;
1.3.3. už nepilnamečių skaitytojų prarastus arba nepataisomai sugadintus spaudinius ir kitus dokumentus atsako tėvai arba globėjai;
1.3.4. mokyklos mokytojai ar kiti darbuotojai, prieš nutraukdami darbo sutartį su mokykla, privalo atsiskaityti su biblioteka;
1.3.5. tyčia sugadinęs bibliotekos turtą ar įvykdęs kitus naudojimosi biblioteka taisyklių pažeidimus, skaitytojas gali būti įspėtas, apie jo netinkamą elgesį gali būti informuoti tėvai ar globėjai;
1.3.6. bibliotekos skaitytojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems bibliotekoje nustatytą tvarką ar naudojimosi biblioteka taisykles, gali būti terminuotam ar visam laikui atimta teisė naudotis biblioteka ir neišduoti vadovėliai kitais mokslo metais.