Aplink mokyklą...

images/stories/joomrotator/Fasadas2016.jpg
images/stories/joomrotator/krepsiniokors.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziema2ss.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziemass.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas4kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas5kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas6kors.jpg
Print
PDF
Article Index
Pirmas puslapis
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
All Pages

L. K. Radvilaitės atnaujinančioje fundacijoje 1687 m. pažymėta, jog 1584 m. Kristupas Radvila įkūrė Biržų bažnyčią, suteikdamas sklypą pamokslininko namui, mokyklai ir špitolei. „Taip pat ir kitai bažnyčiai N. Radviliškio miestelyje tame pačiame Upytės paviete, įkuriant miestelį tais pačiais metais iš uolumo Dievo šv. Trejybėje garbei". Fundacija, atnaujinta, pažymint, jog ankstesni steigimo dokumentai žuvo karų su švedais metu Zigmanto ir Jono Kazimiero Vazų laikais. Liudvika Karolina nurodė, jog niekas ateityje negali pakeisti jos fundacijų bei minėtų valdų religijos.[1] Taigi neabejotina, kad N. Radviliškio mokykla atsirado 1584 m., nes Radvilos nesteigdavo bažnyčių be parapinės mokyklos prie bažnyčios.

Iki šiol turimi istorinių šaltinių duomenys leidžia teigti, kad 1584 metai yra pačio miestelio, reformatų bažnyčios ir mokyklos pradžios data.

Pirmosios mokyklos, tikriausiai, buvo privačiose arba bažnyčiai priklausančiose patalpose, nes sklypas mokyklai statyti buvo skirtas tik 1619 metais.

1801 metais liepos mėnesio 6 dieną Vilniuje vykusio sinodo kanonuose nurodoma, kad jo metu į Nemunėlio Radviliškį paskirtas mokytojas Juozapas Ceraskis.1803 metais rašoma, kad docentu paskirtas Vilhelmas Meršandas.1804 metais Meršandas iškeliamas į Biržus, o J. Ceraskis lieka ir toliau Nemunėlio Radviliškyje.

19 amžiaus pradžioje sinodas iš savo lėšų išlaikė aštuonias pradines mokyklas Lietuvoje, tame tarpe ir Nemunėlio Radviliškyje. Visos jos buvo pavestos vietinių kunigų globai. Apie vieno ar kito žmogaus sugebėjimą dirbti pradinės mokyklos mokytoju spręsdavo vietinis kunigas, kuris turėjo pasirūpinti ir tvarka mokykloje bei jos išlaikymu. Gabiam vargonininkui taip pat buvo leidžiama mokytojauti. Apie darbą Nemunėlio Radviliškio mokykloje kunigas sinodui atsiskaitė 1846 metais, pristatydamas ataskaitą raštu. Iš ataskaitos matyti, kad mokykloje mokėsi ne tik evangelikai reformatai, bet ir kitų tikėjimų vaikai.1855 metais mokytojavo Mykolas Šeferas, mokykloje mokėsi 14 mokinių - 11 berniukų ir 3 mergaitės.11 mokinių buvo evangelikai reformatai, 3 - liuteronų tikėjimo. Mokykla Nemunėlio Radviliškyje buvo galbūt vienintelė Lietuvoje, kur kartu su evangelikais reformatais mokėsi ir liuteronai.

Evangelikų reformatų pradžios mokyklose lietuvių kalba, greta lenkų bei vokiečių, buvo mokoma   pasirinktinai. Skaityti lietuviškai mokėsi dauguma vaikų, o rašyti lietuviškai beveik nesimokyta. Pavyzdžiui: 1828 metais Nemunėlio Radviliškio mokykloje iš 11 mokinių skaityti mokėsi: lenkiškai - 10, lietuviškai - 7, vokiškai - 2, latviškai - 1. Katekizmo mokėsi: lietuviškai- 6 lenkiškai - 6. Rašyti: lenkiškai - 8, rusiškai - 1, vokiškai - 1. Aritmetikos mokėsi 10 mokinių.