Aplink mokyklą...

images/stories/joomrotator/Fasadas2016.jpg
images/stories/joomrotator/krepsiniokors.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziema2ss.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziemass.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas4kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas5kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas6kors.jpg

Priešmokyklinio ugdymo organizavimas

Print
PDF

1. Mokykla, vadovaudamasi Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2014 m. lapkričio 16 d. Nr. T-84 ,,Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių", dirba pagal antrą priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelį 5 dienas per savaitę. Grupės veiklos laikas per dieną – 4 valandos.

2. Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri mokslo metai: 2018 m. rugsėjo 1 d. – 2019 m. gegužės 31 d. (640 valandų), planas rengiamas metams, veikla planuojama savaitei.

3. Ugdomoji veikla pradedama 8.30 val. ryto.

Grupės dienos režimas:

8.30 - 12.30 val. - ugdomoji veikla grupėje ir lauke;
8.35. val. – pusryčiai;
12.25 val. – pietūs.

4. Programą įgyvendina mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

5. Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, planuodamas grupės ugdomąją veiklą, individualizuoja ugdymo tikslus ir turinį, atsižvelgdamas į bendrą grupės specifiką ir individualius vaikų poreikius, mokyklos, regiono ypatumus. Per 3 savaites parengia grupės ugdomosios veikos planą pagal patvirtintą priešmokyklinio ugdymo modelį.

6. Per 4 savaites nuo Programos pradžios atlieka pirminį pasiekimų vertinimą ir aptaria jį su tėvais (globėjais).

7. Pagal Mokyklos nustatytą formą vaikų pasiekimus fiksuoja vaiko pasiekimų apraše.

8. Įgyvendinęs Programą, iki 2019 m. birželio 7 d. mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, atlieka vaikų galutinį pasiekimų vertinimą, aptaria jį su tėvais (globėjais) ir parengia Rekomendaciją pagal Tvarkos aprašo 1 priede nustatytą formą.