Aplink mokyklą...

images/stories/joomrotator/Fasadas2016.jpg
images/stories/joomrotator/krepsiniokors.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziema2ss.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziemass.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas4kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas5kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas6kors.jpg

Kaip elgtis su visomis pirotechnikos priemonėmis

Print
PDF

policijaArtėjant Kalėdoms ir Naujiesiems metams, primename, kad gyventojai turėtų atsakingai elgtis su visomis pirotechnikos priemonėmis – apie tai tėvai turėtų pasikalbėti ir su vaikais. Už vaikų iki 16 metų nepriežiūrą atsakomybė tenka tėvams. Pirotechnikos priemones draudžiama naudoti ne pagal paskirtį. Taip pat šias priemones draudžiama naudoti asmenims, kurie neturi teisės jų įsigyti ir naudoti, yra apsvaigę nuo alkoholio, narkotikų, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.

Pagal pavojingumą fejerverkai skirstomi:

F1 kategorijos fejerverkai – fejerverkai, keliantys labai mažą pavojų, labai mažai triukšmo ir yra skirti naudoti aptvertose teritorijose, taip pat naudoti gyvenamosiose patalpose;

F2 kategorijos fejerverkai – fejerverkai, keliantys mažą pavojų, mažai triukšmo ir skirti naudoti aptvertose teritorijose, esančiose lauke;

F3 kategorijos fejerverkai – fejerverkai, keliantys vidutinį pavojų ir skirti naudoti didelėse atvirose teritorijose, jų keliamas triukšmas neviršija nustatytų ribinių leistinų dydžių;

F4 kategorijos fejerverkai – fejerverkai, keliantys didelį pavojų ir yra skirti tvarkyti (prižiūrėti) ir naudoti tik pirotechnikams, jų keliamas triukšmas neviršija nustatytų ribinių (leistinų) dydžių.

Fejerverkus gali įsigyti ir naudoti ne jaunesni kaip:

F1 kategorijos fejerverkus – 14 metų asmenys;

F2 kategorijos fejerverkus – 16 metų asmenys;

F3 kategorijos fejerverkus – 18 metų asmenys;

F4 kategorijos fejerverkus – tik pirotechnikai.

Primename, kad Savivaldybės tarybos nustatytose tyliosiose zonose (o taip pat gyvenamųjų namų teritorijose) DRAUDŽIAMA naudoti civilines pirotechnikos priemones ir kitus garsinius prietaisus nuo 22.00 val. iki 8.00 val., išskyrus švenčių dienas bei renginius, kurių metu pirotechninės priemonės naudojamos turint nustatyta tvarka išduotą Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus leidimą.

DRAUDŽIAMA naudoti civilines pirotechnikos priemones (išskyrus 1 kategorijos fejerverkus) arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų, gydymo ir reabilitacijos įstaigų, kulto, šarvojimo patalpų, jeigu tai nesuderinta su pastatų (statinių) ar patalpų valdytojais, taip pat kitose savivaldybės tarybos nustatytose vietose.

Pirotechnikos priemonių naudojimo taisykles pažeidusiems asmenims gresia baudos (LR Administracinių nusižengimų kodekso 483 straipsnis. Civilinių pirotechnikos priemonių įsigijimo, naudojimo tvarkos pažeidimas:

• Civilinių pirotechnikos priemonių įsigijimo, naudojimo tvarkos pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą nuo keturiolikos iki trisdešimt eurų su civilinių pirotechnikos priemonių konfiskavimu;
• Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų;
• Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus, padarytus viešojoje vietoje vykstančiame renginyje, gali būti skiriamas draudimas lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose nuo vienų iki dvejų metų.
Linkime gražių ir saugių švenčių.
Policija